• 背景色 
  • 文字サイズ 

รายงานบทสัมภาษณ์บริษัท เล่ม 9

 

point  อุปกรณ์แยกของแข็งและของเหลวแบบไม่อุดตัน “SLIT SAVER” ( Kendensha Co., Ltd. )  

  line

 

การพัฒนา "KDS Separator SLIT SAVER" เครื่องแยกของแข็ง-ของเหลวชนิดที่ไม่อุดตัน

Kendensha Co., Ltd.

 


 

Kendensha Co., Ltd. (Nagahama-cho, Izumo-shi / Mr. Ryuichi Ishitobi, Managing Director, CEO) ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้เครื่องบำบัดกากตะกอน ด้วยระบบแบบบูรณาการ ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิต / การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ "KDS Separator SLIT SAVER " เครื่องแยกของแข็ง-ของเหลวแบบแผ่นรูปวงรีซึ่งทำให้ส่วนที่เป็นตะแกรง (ร่อง) ไม่อุดตัน และได้รับการจดสิทธิบัตร รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียที่มีเครื่องดังกล่าวเป็นส่วนประกอบหลัก บริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจไปในระดับสากลด้วยสโลแกนที่ว่า "เชื่อมต่อโลกกับเมือง Izumo" ด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทฯ เหล่านี้  

 

PresidentIshitobi

เครื่องแยกของแข็ง-ของเหลวแบบแผ่นรูปวงรี (KDS Separator SLIT SAVER)

 

 

▼ทายาทผู้ก่อตั้งรุ่นที่ 3 / ท้าทายกับการพัฒนาเทคโนโลยี


 

Kendensha Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 1958 เมื่อคุณปู่ของ Mr. Ryuichi Ishitobi, Managing Director, CEO ก่อตั้งบริษัทขึ้นในตอนแรก ได้ประกอบธุรกิจด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ แต่มีสถานประกอบการที่ต้องการระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้งานง่าย จึงได้เริ่มความท้าทายกับด้านสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาเครื่องบำบัดน้ำเสีย ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาจากการซ่อมแซมเครื่องแยกชนิดหมุนเหวี่ยง หลังจากนั้น คุณพ่อซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 2 ได้ผ่านการลองผิดลองถูก เพื่อสร้างโครงสร้างที่ไม่มีกากตะกอนอุดตัน และสำเร็จเป็น "KDS Separator SLIT SAVER " ในปี 2003

คุณสมบัติเด่นของ KDS Separator SLIT SAVER คือ สามารถกำจัดการอุดตันของส่วนที่เป็นร่อง ซึ่งเกิดขึ้นเวลาที่แยกของแข็งและของเหลวที่มีอยู่ในน้ำเสียออกจากกันโดยอัตโนมัติ ในผลิตภัณฑ์ทั่วไป มักจะเกิดการอุดตันบริเวณร่องจากของแข็งและไขมันได้ง่าย จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดบริเวณร่องด้วยน้ำ KDS Separator SLIT SAVER แก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการทำแผ่นหมุนระหว่างร่องเป็นรูปวงรี ด้วยการหมุนแผ่นรูปวงรีซึ่งเรียงต่อเนื่องสลับกัน นอกเหนือจากการแยกของแข็ง-ของเหลวอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ในระหว่างการทำงาน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานได้

Mr. Ryuichi Ishitobi, Managing Director, CEO ทายาทรุ่นที่ 3 ซึ่งสืบทอดเทคโนโลยีมาจากคุณปู่และคุณพ่อได้พัฒนา "KDS Separator SLIT SAVER System" ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน และปรับคุณสมบัติการรีดน้ำจากกากตะกอนให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด ด้วยการเพิ่มคุณสมบัติที่ใส่สารเร่งการตกตะกอน ฯลฯ ก่อนขั้นตอนการบำบัดของ KDS Separator SLIT SAVER ทำให้สามารถแยกสารแขวนลอยในน้ำเสียซึ่งรวมถึงอนุภาคขนาดเล็ก และสามารถจัดการการรีดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

 

SlitSaver

ส่วนการกรองของ KDS Separator SLIT SAVER

คุณสมบัติเด่น คือ บริเวณร่องเกิดการอุดตันจากของแข็งได้ยากเนื่องจากทำแผ่นหมุนเป็นรูปวงรี และสามารถรีดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

▼จากจังหวัด Shimane สู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก


 

บริษัทฯ ซึ่งเข้าสู่ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นกิจการใหม่ ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระดับประเทศเพื่อบุกเบิกช่องทางจัดจำหน่าย และค่อยๆ ได้รับการตอบรับจากตลาดในเรื่องประสิทธิภาพที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปของบริษัทอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร, การทำปศุสัตว์ หรือระบบท่อน้ำทิ้ง และด้านการกำจัดน้ำเสียอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ปี 2014 บริษัทฯ ได้มองเห็นถึงการเติบโตของตลาดสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ และเริ่มขยายธุรกิจไปในระดับสากล เช่น จัดแสดงในงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกา

ในปีถัดมา หลังจากได้พบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จากประเทศไทย ในกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับบริษัทของไทยซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัด Shimane จึงได้จัดตั้ง "C.C.KENDENSHA Co., Ltd." ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในประเทศไทย หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานที่มีพนักงานไปประจำขึ้นที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามในปี 2019 และกำลังเร่งขยายธุรกิจในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งคาดว่าจะมีความสนใจในสิ่งแวดล้อมทางน้ำเพิ่มขึ้นในอนาคต

ประสิทธิภาพที่สูงของผลิตภัณฑ์ที่ทาง Kendensha Co., Ltd. ผลิต ได้รับความสนใจผ่านโอกาสต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และมีคำสั่งซื้อจากประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น เช่น ยุโรป, สหรัฐอเมริกาและโอเชียเนีย ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ส่งออกไปยังอิสราเอลมากที่สุด และในอนาคตบริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มจำนวนการจัดส่งภายในประเทศญี่ปุ่นปีละประมาณ 100 เครื่อง และเพิ่มสัดส่วนในต่างประเทศซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 10%

 

exhibition

            ภาพตอนที่จัดแสดงในงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศ

 

 

▼มุ่งสู่ "การสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับผู้คนและโลก"


 

Kendensha Co., Ltd. มุ่งมั่นที่จะทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนผ่านทางธุรกิจ เช่น การจัดหาบุคลากรที่หลากหลายซึ่งรวมถึงบุคลากรชาวต่างชาติ และการจัดการเรื่อง 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)

Mr. Ryuichi Ishitobi, Managing Director, CEO แสดงถึงวิสัยทัศน์ไว้ว่า "บริษัทฯ กำลังเพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง "จากสิ่งของไปสู่เรื่องราว" หรือนวัตกรรมจากการร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ  นอกจากนี้ ยังต้องการท้าทายกับการขยายธุรกิจซึ่งมุ่งความสนใจไปในอนาคต เช่น กิจกรรมการขายสำหรับยุคใหม่โดยใช้กล้อง VR ฯลฯ"

 

PresidentIshitobi

Mr. Ryuichi Ishitobi, Managing Director, CEO ซึ่งสืบทอดเทคโนโลยีจากรุ่นคุณปู่ และพัฒนาไปอย่างมาก

เขากล่าวอย่างมุ่งมั่นว่า "ในอนาคต ผมอยากจะทุ่มเทไปที่การสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยครับ"

 

 


 

■ ข้อมูลบริษัท

Kendensha Co., Ltd.

Mr. Ryuichi Ishitobi, Managing Director, CEO

Website:https://kendensha.com/(外部サイト)

ที่ตั้ง:1372-15 นากาฮามะโจ เมืองอิซูโมะ จังหวัดชิมาเนะ

TEL:+81-853-28-1818
FAX:+81-853-28-2858

 

 

 


お問い合わせ先

しまねブランド推進課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5128
FAX:0852-22-6859
brand@pref.shimane.lg.jp